Cena

Cena bazy danych zależy od przefiltrowanych danych. Czym większa ilość danych, tym mniejsza cena jednego pola. Minimalna cena bazy danych 19.95 EUR (bez podatku VAT). Minimalna cena aktualizacji bazy 9.98 EUR (bez podatku VAT). Ceny w drugich walutach zależą od euro i kursu kupna waluty. Konkretne ceny będą wyświetlane odrazu po wybraniu państwa, lub kiedy przefiltrujecie bazę według swoich potrzeb.
 
 
Stany Zjednoczone
kontakty
@ @
Stany Zjednoczone
adresy e-mail
@ @
New York
kontakty
@ @
Washington
kontakty
@ @
San Francisco
kontakty
@ @
Washington
adresy e-mail
@ @
New York
adresy e-mail
@ @
San Francisco
adresy e-mail
@ @